Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe

Image
Image
Zadaniem ubezpieczeń społecznych jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które nie są zdolne do pracy w wyniku zajścia zdarzeń losowych (określonych przez prawo).
Image

Kancelaria zajmuje się sprawami:

  • emerytalnymi – pomagamy naszym klientom, sporządzamy odwołania od decyzji ZUS oraz reprezentujemy klienta przed sądem (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury pomostowe, emerytury w obniżonym wieku - praca w warunkach szczególnych, emerytury z rekompensatą),
  • rentowymi – sporządzamy odwołania i reprezentujemy klientów w sprawach renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy,
  • o zasiłki – specjalizujemy się w sprawach dotyczących prawa do zasiłków chorobowych, wychowawczych, a także macierzyńskich, 
  • jednorazowymi odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy – sporządzamy odwołania i reprezentujemy klientów przed sądem.