Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 

 

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie. Oferujemy pełne doradztwo oraz reprezentację naszych klientów w sprawach sądowych, a także tych dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy te często budzą silne emocje. Dlatego staramy się w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom. Oferujemy pomoc w sprawach:

  • o rozwód – orzeczenie o rozwodzie może nastąpić, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a jego bezpośrednim skutkiem jest możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego przez byłych małżonków,
  • o separację – orzeczenie wydawane jest w przypadku całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego, a małżonkowie zostają zobowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy,
  • o alimenty – każdy rodzic ma obowiązek, dostarczać swojemu dziecku środki finansowe, które są potrzebne na jego utrzymanie. Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach, niezależnie od tego, czy są w związku małżeńskim,
  • o zaspokajanie potrzeb rodziny – przed sądem należy przedstawić koszty utrzymania domu oraz inne opłaty,
  • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – w sprawach sąd rozstrzyga, jaki będzie zakres kontaktów z dzieckiem, a także decyduje o terminach spotkań,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej – w wielu sprawach tego typu stosuje się przepisy prawa o dziale spadku,
  • o władzę rodzicielską – władza rodzicielska może zostać ograniczona lub zupełnie zniesiona przez sąd,
  • o przysposobienie – sąd podczas postępowania kieruje się dobrem dziecka.

 

Prawo rodzinne

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.